Op 19 maart jl. werd er stilgestaan bij het oprichten van de club. Dat was precies 10 jaar geleden. Om dit heugelijke feit met de leden te vieren, zal hier nogmaals aandacht aan worden besteed op 1 april 2018. Dan vindt namelijk de Ocicat Special plaats tijdens de Paasshow van Mundikat. Deze wordt gehouden in De Beursfabriek, Symfonielaan 5 te Nieuwegein.
Er zullen 24 Ocicats bij deze Special aanwezig zijn. Hier zal ook gelegenheid zijn voor felicitaties en kunnen de clubleden een glaasje meedrinken.